KFC


  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

เคเอฟซีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย บริษัทได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเมนูที่หลากหลาย นอกเหนือจากไก่ทอดแสนอร่อย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกช่วงโอกาส หลักการกินอย่างสมดุล (Balanced Diets Concept) ได้ถูกนำมาสื่อให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการกินอย่างสมดุลและการใช้ชีวิตอย่างครบรส (Active Lifestyle) เมนูอันหลากหลายของ เคเอฟซีประกอบด้วยไก่ทอด เบอร์เกอร์ ของว่าง ข้าวยำ เครื่องดื่มและไอศครีม และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในเรื่องการรับประทานอาหาร

<p>เคเอฟซีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย บริษัทได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเมนูที่หลากหลาย นอกเหนือจากไก่ทอดแสนอร่อย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกช่วงโอกาส หลักการกินอย่างสมดุล (Balanced Diets Concept) ได้ถูกนำมาสื่อให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการกินอย่างสมดุลและการใช้ชีวิตอย่างครบรส (Active Lifestyle) เมนูอันหลากหลายของ เคเอฟซีประกอบด้วยไก่ทอด เบอร์เกอร์ ของว่าง ข้าวยำ เครื่องดื่มและไอศครีม และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในเรื่องการรับประทานอาหาร</p>
ชั้น 1 อาคาร B
11:00-9:00 pm
053-142630
Today’s Promotion
SF Cinema City show all promotions