จิมโบรี


  • slide

 

กว่า 30 ปีที่จิมโบรี ยึดมั่นว่าการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ปัจจุบันจิมโบรีมีกว่า 700 สาขาใน 52 ประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้นำในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการเล่นตามระดับอายุ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา เพิ่มพูนทักษะทางร่างกาย และปลูกฝังพัฒนาการที่ดีทางสังคมให้กับเด็กเล็กผ่านการเล่น โดยมีลักษณะเด่นคือ มีคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทุกกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น
 

จิมโบรีมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกา หรือ Zero to Three? เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกกิจกรรมถูกออกแบบอย่างเหมาะสมในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก

 

เรามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในการที่จะมีอิสระในการเคลื่อนไหว, การเล่น และการสำรวจอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ของจิมโบรีทุก ๆ ชิ้น ได้ถูกออกแบบและจดสิทธิบัตรโดย เจย์ เบ็ควิท (Jay Beckwith) นักออกแบบสนามเด็กเล่นชื่อดัง ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี ที่ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆประเทศ ซึ่งนักออกแบบท่านนี้ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของเด็กในช่วงวัยนี้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเล่นนี้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากที่จะมอบให้กับ ลูกน้อย
 

เรามีหลายสิ่งที่จะมอบให้กับคุณและลูกน้อยเมื่อพามาที่จิมโบรี เมื่อคุณเป็นสมาชิกจิมโบรี คุณไม่เพียงแต่มาร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ แต่คุณจะได้ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าของจิมโบรี, ทดลองกิจกรรมได้ฟรี, เอกสารแนะนำการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

<p> </p> <p>กว่า 30 ปีที่จิมโบรี ยึดมั่นว่าการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ปัจจุบันจิมโบรีมีกว่า 700 สาขาใน 52 ประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้นำในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการเล่นตามระดับอายุ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา เพิ่มพูนทักษะทางร่างกาย และปลูกฝังพัฒนาการที่ดีทางสังคมให้กับเด็กเล็กผ่านการเล่น โดยมีลักษณะเด่นคือ มีคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทุกกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น<br />  </p> <p>จิมโบรีมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกา หรือ Zero to Three? เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกกิจกรรมถูกออกแบบอย่างเหมาะสมในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก</p> <p> </p> <p>เรามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในการที่จะมีอิสระในการเคลื่อนไหว, การเล่น และการสำรวจอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ของจิมโบรีทุก ๆ ชิ้น ได้ถูกออกแบบและจดสิทธิบัตรโดย เจย์ เบ็ควิท (Jay Beckwith) นักออกแบบสนามเด็กเล่นชื่อดัง ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี ที่ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆประเทศ ซึ่งนักออกแบบท่านนี้ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของเด็กในช่วงวัยนี้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเล่นนี้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากที่จะมอบให้กับ ลูกน้อย<br />  </p> <p>เรามีหลายสิ่งที่จะมอบให้กับคุณและลูกน้อยเมื่อพามาที่จิมโบรี เมื่อคุณเป็นสมาชิกจิมโบรี คุณไม่เพียงแต่มาร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ แต่คุณจะได้ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าของจิมโบรี, ทดลองกิจกรรมได้ฟรี, เอกสารแนะนำการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย<br /> <br />  </p>
ชั้น G อาคาร A
11:00-21:00 hrs
053-142775
Today’s Promotion
CHI CHANG The Best Gift 2016 show all promotions