สเก็ต ฟอร์ ฟัน


  • slide

 

โปรโมชั่น เดือนมีนาคม  ฟรี ค่าบรืการ (เมื่อนำรองเท้าสเก็ตมาเอง)

 

อัตราค่าบริการ

 

ค่าบัตรผ่านประตู                                                  40 บาท/วัน

แพคเกจค่าบัตรผ่านประตูสำหรับ 10 วัน           350 บาท/10 วัน

ค่าฝึกสอน (Pro Class)                                        400 บาท/ช.ม.

ค่าฝึกสอน (Pro Class)                                        3,500 บาท/10 ช.ม.

ค่าเช่ารองเท้าสเก็ต                                              100 บาท/ช.ม.

ค่าเช่าอุปกรณ์เซฟตี้                                             40 บาท/ช.ม.

ค่าเช่ารองเท้าสเก็ตและอุปกรณ์เซฟตี้                120 บาท/ช.ม.

 

กฎระเบียบในการใช้บริการลานสเก็ต

 

1. ผู้เล่นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งหมวกกันน๊อค (ยกเว้นทีมงาน)

2. งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในสนาม

3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้เล่นสเก็ตลงไปในสนาม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

4. ห้ามใส่รองเท้าสเก็ตออกนอกสนาม

5. ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้เล่นผาดโผน ไม่ระมัดระวัง และใช้อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยในการเล่น

6. สเก็ต ฟอร์ ฟัน เป็นเพียงผู้ให้บริการลานสเก็ต ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในลานสเก็ต หรือการสูญหายของทรัพย์สินขณะมาใช้บริการ

 

Back to all news & events